In deze uitgave komen de opstelling en beoordeling van arbeidsovereenkomsten, o.a. in relatie tot CAO's, aan de orde. Ook onderwerpen loon in verband met ziekte, verlof en ontslag en concurrentiebeding komen aan bod.