De auteur, als advocaat gespecialiseerd in Intellectueel Eigendom, behandelt Auteursrechten, Naburige rechten, Portret- en Modelrecht en Databanken in antwoorden op vragen als: "Wie heeft de auteursrechten op werken van toeleveranciers, zoals freelancers, fotografen, modellen etc.?" en "Kunnen modelrechten en auteursrechten samenvallen?". 
 

ook als paperback verkrijgbaar