De Special Interest Group ICT-architectuur van NetwIT voerde in 2007 een verkenning uit om de kennis en bewustwording van het belang van een ICT-architectuur te vergroten. Daarbij bleek dat de mate en het niveau van de ervaringen van woningcorporaties op dit gebied verschillen, maar dat er daarnaast ook zoveel overeenkomsten zijn, dat een uitwisseling van die ervaringen zinvol zou zijn. De SIG-deelnemers onderzochten of er een basis is voor het ontwikkelen van een referentiearchitectuur voor de branche. Het was de eerste stap die enkele jaren later leidde tot de ontwikkeling van de CORA (COrporatie Referentie Architectuur). Deze uitgave beschrijft de aanpak.

Maakt deel uit van de serie 'Kennis moet je delen' van het ICT-platform van de woningcorporaties, NetwIT. Andere titels in deze serie zijn: Een andere kijk op informatiebeleid, Effecten van anders werken, Sturing en toezicht die er toe doen, Business & ICT Alignment, ICT Optimaal georganiseerd? en Kosten en baten van ICT