Bestuurdersaansprakelijkheid is een onderwerp waarover uitgebreide wetgeving bestaat. Hier wordt deze aansprakelijkheid helder gespecificeerd, via vragen als: "Hoe ver terug werkt de bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement?" en "Wanneer is er sprake van aansprakelijkheid voor de jaarrekening?"