In deze uitgave wordt de onderlinge afstemming van ICT en bedrijfsprocessen tegen het licht gehouden. Aan de hand van het model van Jerry Luftman wordt dieper ingegaan op alle aspecten die bij de business en ICT-alignment een rol spelen.  Het model wordt uitgewerkt in een praktijkvoorbeeld.

Maakt deel uit van de serie 'Kennis moet je delen' van het ICT-platform van de woningcorporaties, NetwIT. Andere titels in deze serie zijn: Een andere kijk op informatiebeleid, Effecten van anders werken, Sturing en toezicht die er toe doen, ICT Optimaal georganiseerd?, Kosten en baten van ICT en Bedrijfs- en ICT-architectuur.