Of de Raad van Commisarissen een lastige pottenkijker is, daarover is het laatste woord wel gezegd. In de afgelopen jaren werd en wordt, na diverse ernstige debacles, de commissarisrol belangrijker en steeds meer serieus genomen. In deze Q&A  treft u een beknopt overzicht van rol, verantwoordelijkheid en bevoegdheid en honorering van de commissaris. Zie voor een meer uitgebreid exposé de Q&A 'Corporate Governance'.