Het vaststellen van competenties (kennis, vaardigheden, motivatie, persoonskenmerken) die medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen verrichten zijn essentieel voor werven, selecteren, ontwikkelen en beoordelen. In ruim 160 vragen & antwoorden wordt het managen van competenties praktisch hanteerbaar.
 

ook als paperback verkrijgbaar