De code Tabaksblat - en de diverse aanpassingen daarop - vormt een centraal begrip in Corporate Governance. Zo ook in deze uitgave. Ook wordt ingegaan op het selectieproces van bestuurders en commissarissen en toezichthouders binnen bedrijven en stichtingen.