Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO) of, steeds meer: 'Duurzaam Ondernemen' staat volop in de belangstelling. In ruim 120 vragen & antwoorden wordt ingegaan op de mogelijke meerwaarde, instrumenten en stappen om te komen tot de ontwikkeling van duurzame producten en diensten.