Deze ebundel bevat meer dan 1000 vragen (& antwoorden) over
  1. Mededinging
  2. Bedrijfsopvolging
  3. Waardebepaling bedrijven
  4. Management Buy-out
  5. Financiering
  6. Bestuurdersaansprakelijkeheid
  7. Fusies & Overnames