Het SCARF-model laat zien wat een manager kan met inzichten uit de neurowetenschappen.