De Toolbox HR legt het accent op praktisch personeelsmanagement. HR kan immers alleen toegevoegde waarde tonen als zij haar primaire zaakjes goed heeft geregeld. Denk aan de ondersteuning van het lijnmanagement bij arbowetgeving, arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht, en  het voeren van (lastige) verzuim-, POP-, beoordelings-, selectiegesprekken. Vervolgens kan HR een bredere beleidsrol vervullen.

Auteur: Jacco van den Berg (red.)