Het containerbegrip 'innovatie' wordt hier helder ontrafeld, met veel aandacht voor het vinden van innovaties, maar ook voor de effectieve invoering ervan via projectmanagement in uw organisatie. Ook wordt lering getrokken uit succesrijke en mislukte innovaties.