In deze beknopte Q&A gaat Marc van Ooijen in op de relevante begrippen in het interne toezicht in de publieke sector. Waarin verschilt het toezicht in de publieke sector van het toezicht in de private sector? Hoe werken de diverse governance codes? Hoe kunnen de soft controls beter functioneren? En hoe kan het toezicht worden georganiseerd? Dr. Marc van Ooijen is bestuurder in de gehandicaptenzorg en heeft ruime ervaring als manager, adviseur en toezichthouder in de publieke sector. In 2013 promoveerde hij op een onderzoek naar het functioneren van de Raden van Toezicht in de dagelijkse praktijk en de relatie met de Raden van Toezicht.