Intervisie is een methode waarbij collega’s elkaar periodiek, al dan niet begeleid, onderling coachen bij het (leren) verhelpen van werkgerelateerde problemen, met als doel vaardigheden en deskundigheid te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.