De regelgeving rond de jaarrekening,  elementaire begrippen als (im)materiële vaste activa, maar ook leaseconstructies, afschrijvingsmethoden, de relatie tussen balans en financiering worden door de auteur, als accountant werkzaam voor grote en middelgrote bedrijven binnen het MBK, overzichtelijk gepresenteerd.