'Wat is eigenlijk een lerende organisatie?', 'Welke barrières kom je tegen als je in de organisatie kennisdeling en -toepassing wilt inrichten?', 'Welke eisen stel je aan kennisbronnen?' en 'Welke IT-instrumenten zijn er in de markt voor kennismanagement en/of business intelligence?' zijn zo enkele van de vragen die hier worden behandeld.