De vraag wat de ICT nu eigenlijk kost, is niet eenvoudig te beantwoorden. Het gaat niet alleen om de uitgaven en investeringen, maar ook om de baten. En juist dat laatste is voor velen een lastig thema. Baten laten zich niet altijd even gemakkelijk in financiële zin (of gewin) vertalen. Daarnaast blijken ook de effecten van ICT niet altijd gemakkelijk in beeld gebracht te kunnen worden. Laat staan als er ook nog sprake blijkt te zijn van onverwachte, ongewenste of onvermoede baten… Uitgangspunt voor dit boek zijn de ervaringen die sinds 2002 zijn opgedaan met een ICT (kosten)benchmark binnen de corporaties.

Maakt deel uit van de serie 'Kennis moet je delen' van het ICT-platform van de woningcorporaties, NetwIT. Andere titels in deze serie zijn: Effecten van anders werken, Sturing en toezicht die er toe doen, Business & ICT Alignment, Bedrijfs- en ICT-architectuur, ICT optimaal georganiseerd?