Vraag feedback aan uw medewerkers en betrek hen bij de uitdagingen waar u als organisatie voor staat. De resultaten van medewerkersonderzoek geven inzicht in de zaken die medewerkers(teams) zelf aan kunnen pakken én laat op organisatieniveau zien wat de grootste beïnvloeders zijn van motivatie, betrokkenheid en bevlogenheid.