De auteur, als octrooigemachtigde werkzaam, beschrijft op een praktische manier de relevante aspecten van het vastleggen van een octrooi (patent) en behandelt vragen als: "Is software octrooieerbaar?" en "Wat is een PCT-aanvraag?" en "Wat is rol van octrooien in een innovatietraject?"