Een serie vragen die met name ingaat op de zgn. Harvard Methode van Principieel onderhandelen. De belangrijkste uitgangspunten worden hier behandeld: Onderhandel niet over posities, Onderscheid de personen van het probleem, Richt je op belangen, niet posities, Bedenk opties in wederzijds belang, Dring aan op objectieve criteria, Ontwikkel een Beste Alternatief zonder Overeenkomst om je onderhandelingspositie te versterken.