Om in een organisatie gevallen van fraude, diefstal of schending van integriteit te kunnen achterhalen is vaak specialistisch onderzoek noodzakelijk. Soms gaat het om een vermoeden, of moet er bewijs worden verzameld. Dat moet deskundig en discreet gebeuren. Wanneer is het wijs om een particulier onderzoeksbureau in te schakelen? Wat is dan het verschil met politieonderzoek? En hoe weet ik of ik een betrouwbaar onderzoekersbureau inschakel?

TQL-auteur en particulier onderzoeker Willy Debets geeft u een overzicht van de tricks of the trade: aan welke wet- en regelgeving in een onderzoeker gebonden, welke typen onderzoek voert hij wanneer uit, wanneer mag een verborgen camera worden ingezet, hoe gaat de onderzoeker om de privacy van de organisatie en de te onderzoeken personen? En welke maatregelen kan de organisatie nemen als er daadwerkelijk fraude of diefstal aan het licht komt?

Auteur Willy Debets heeft een eigen training- en adviesbureau op het gebied van Particulier Onderzoek. Hij is ook auteur van de Q&A Fraude - Forensic Services.