Steeds meer beroepen worden onderwerp van minder of meer uitgebreide certificeringsregelingen, in een poging om tot grotere professionaliteit te komen. Of, minder deftig: 'het kaf van het koren te scheiden'.
Gert de Gruijter, directeur Certification & Registration for Professionals (CRP bv), laat zien hoe de certificering in zijn werk gaat, wie de eisen en het toetsingskader opstelt, hoe de regelgeving rond certificering in elkaar steekt, waar je op moet letten als opdrachtgever, en als certificant en gecertificeerde, wat de kosten zijn en wat de mogelijke meerwaarde is.