Marketing heeft in de afgelopen jaren flinke veranderingen ondergaan. Merken moeten werken aan een duidelijke presentie op internet. Anders tel je niet mee, laat staat dat je ‘thoughtleadership’ kunt claimen.  Uitstekende vondsten, producten of diensten verpieteren als men ze niet tegenkomt in de professionele netwerken en internetmagazines. Gelukkig beginnen we steeds beter het belang van de sociale psychologie van Web 2.0 te begrijpen, ofwel de manier waarop mensen zich in sociale netwerken gedragen en op elkaar reageren. Zo kunnen klant en merk elkaar vinden.