Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Voor ambtenaren betekent dit een omschakeling naar het private arbeidsrecht dat ook voor werknemers in het bedrijfsleven geldt. De speciale amtbtelijke status verandert echter niet. Over de gevolgen van de Wnra stelden we een Q&A samen. Met daarin onder meer aandacht voor de reikwijdte (top weke groepen is de wet al dan niet van toepassing), ontslag, beroep en bezwaar en de arbeidsvoorwaarden.