Termen als maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate social responsibility, meervoudige waardecreatie, stakeholder management, sustainability en de circulaire economie wijzen allemaal in dezelfde richting: de eisen aan organisaties liggen steeds hoger. Het streven naar simpele gedecentraliseerde structuren, waarin medewerkers ten volle hun talenten kunnen ontplooien, vormt een veelbelovende uitweg. Verstandig toepassen van een integrale aanpak leidt tot nieuwe structuren voor verantwoordelijke organisaties die in staat zijn tot de meervoudige waardecreatie waar hun stakeholders om vragen. Hans Lekkerkerk laat zien hoe je deze nieuwe structuur volgens een geheel 'Dutch approach' bereikt, en waarom deze succesvol is.