De overheid houdt in het algemeen belang, via meer dan 100 instanties, toezicht op naleving van wetgeving en voorschriften, in de financiële wereld (AFM), op arbeidsomstandigheden (Inspectie SZW), in het onderwijs, voedingsveiligheid - en kwaliteit, etc. Ook de NMa haalt regelmatig de krant met berichten over kartelvorming. Naast het publieke toezicht bestaat er bovendien interbestuurlijk toezicht van het ene bestuursorgaan op het andere, bv. VROM, die de milieutaken van gemeenten in het oog houdt.
De Q&A 'Toezichthouders' behandelt in zo'n 190 vragen de voor organisaties relevante wetgeving en toezichthoudende instanties. Met o.a. aandacht voor bevoegdheden en sancties bij niet-naleving.
 

ook als paperback verkrijgbaar