‘Kunnen lopende aanbestedingen worden geblokkeerd door naar de rechter te stappen?' of ‘Kan een aannemer zijn retentierecht inroepen tegen een derde met een eerder bevestigd hypotheekrecht?' De auteur, econoom en taxateur, voert u langs de juridische en fiscale aspecten van het bouwen van vastgoed.