Verzekeringen voor beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid is een vakgebied dat sterk in beweging is, ook onder invloed van de maatschappelijke discussie over aansprakelijkheid. De risico's worden groter en daarmee ook de verzekerde bedragen. Auteur Bernard Vroom geeft een overzicht van de belangrijkste begrippen, zoals inloop, uitloop, DIC/DIL-bepalingen, Side A,B en C cover en claims made.