Content marketing is een containerbegrip voor het inzetten van verschillende soorten kennisdocumenten. Denk aan artikelen met tips, whitepapers, webinars, blogs en andere kennisinhoudelijke content. De essentie van content marketing is dat u de klant wijst op zijn probleem. Doordat u degene bent die gerichte kennis en inzicht en advies levert, zal de klant u als een expert op dat gebied ervaren. Deze toegevoegde waarde geeft u in het verkoopproces een groot voordeel ten opzichte van de concurrenten. Door deze status zal de klant sneller geneigd zijn uw oplossing, d.i.: product of dienst af te nemen. Whitepapers zijn zo het middel om leads te genereren.