Bezig met laden...

     X

     Opleidingen - OR Opleidingsplan bij Advies Trainings en Coachingsbureau INFÁCY OR

     OR Opleidingsplan     • InstituutAdvies Trainings en Coachingsbureau INFÁCY OR
     • NiveauMBO+
     • SoortIn-company / Maatwerk
     • Max deelnemers13

     Gratis brochure

     Maatwerk Trainingen OR

     Tegenwoordig volgen veranderingen elkaar in hoog tempo op. Er wordt van medewerkers en vooral OR-leden verwacht dat zij hierop adequaat anticiperen.

     Een maatwerktraining van INFÁCY behandelt de onderwerpen en thema’s die binnen uw organisatie en de OR spelen. Een maatwerktraining draagt bij aan versteviging van de interne OR-basis en het behalen van organisatiedoelen.

     Intakegesprek: Het intakegesprek met de hele OR duurt gemiddeld een uur. Dit voorbereidende gesprek zorgt ervoor dat de training zo nauw mogelijk aansluit bij de leerbehoefde van de OR(-leden). De trainer zal uw inbreng verwerken in het trainingsprogramma.

     Voordeel Maatwerk:

     • Een training die volledig is afgestemd op uw organisatie en leerbehoefte
     • Hoogwaardige training middels beproefde analyses van de leerbehoeftes
     • INFÁCY beschikt over een netwerk van vakspecialisten, adviseurs en trainers met kennis van uw branche

     Inhoud van de training: Tijdens deze training kan de OR ingaan op allerlei onderwerpen zoals:

     • Het vergroten van de teamgeest en de motivatie van de OR-leden
     • Het analyseren van (mogelijke) gevolgen van het financieel, economisch, organisatorisch en personeelsbeleid
     • Het verbeteren van competenties en vaardigheden van de OR-leden op het gebied van vergaderen, onderhandelen, argumenteren/discussiëren en het omgaan met conflictsituaties

     Resultaat: Na deze training zijn de OR-leden in staat om:

     • Een eigen visie te definiëren en de organisatie van OR-werk te professionaliseren
     • De bevoegdheden van de OR (WOR, ARBO e.d.) effectief toe te passen
     • Strategische OR-technieken toe te passen op het ondernemingsbeleid
     • Noodzakelijke communicatie en sociale vaardigheden gericht toe te passen
     • Als een hecht team uitvoering te geven aan de doelen middels een werkplan
     • Met een verscheidenheid aan middelen de achterban te betrekken bij de OR

     Evaluatie: Ongeveer drie maanden na de training vindt er een evaluatiegesprek met de OR plaats over de wijze waarop de geleerde theorie is/wordt toegepast en welke knelpunten men daarin is tegengekomen. Aansluitend onderzoeken wij de volgende stap in de ontwikkeling van de OR.

     Het OR-opleidingstraject: Een OR dient zich op systematische en verantwoorde wijze te ontwikkelen. Hiertoe bestaat de mogelijkheid een opleidingstraject te doorlopen.

     Onderwerpen waarmee de OR te maken kan krijgen zijn:

     • Rollen en teambuilding binnen de OR
     • Het omgaan met persoonlijke belangen binnen de OR
     • Reorganisaties, afslankingen, fusies en overnames
     • Outsourcing, outplacement, joint ventures, verkoop en faillissement
     • Begrotingen, (OR-)budgetten, bezuinigingen en personeelsbeleid
     • Financiële jaarrekening, balans, winst- en verliesrekening
     • Geheimhouding en het inhuren van externe deskundigen
     • Ontslag of benoeming van de directeur
     • Aanpassing van pensioenen en/of winstdeling
     • Contact met het Bestuur, de Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen en het natuurlijk contact met de achterban (het personeel)

     Om OR-leden vertrouwd te maken met deze onderwerpen kunnen zij zich laten begeleiden/trainen/coachen met een INFÁCY opleidingstraject.

     I.       Kennis

     • Wet op de ondernemingsraden (WOR)
     • Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) en bedrijfsreglementen
     • Arbeidsomstandighedenwet; ARBO Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu

     II.      Inzichten

     • De organisatieontwikkeling, hoe zit een organisatie in elkaar en hoe is de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
     • De rol en positie van de OR bij beleidsontwikkeling en totstandkoming
     • De rol, positie en macht van de bestuurder, directeur en toezichthouders
     • De rol, positie, macht en identiteit van de stakeholders (wie zijn ze)
     • De macht van de OR en hoe hiermee om te gaan

     III.     Strategieën

     • Strategisch manoeuvreren, tactisch opereren en lobby-strategieën
     • Partner of tegenstander van de directeur

     IV.     Vaardigheden

     • Het stellen van OR-doelen en het organiseren van het OR-werk
     • Het leren analyseren van de organisatie en interpreteren van cijfers
     • Het omgaan met wetten
     • Vergader-, onderhandeltechnieken en assertiviteit
     • Het stellen van vragen en het geven argumenteren
     • Het analyseren van situaties en het (h)erkennen van belangen

     Voorbeeld trainingsprogramma: Tijdens de training wordt gebruikt gemaakt van presentaties, praktijkvoorbeelden, discussies, stellingen, rollenspelen, praktisch oefenen met behulp van creatieve opdrachten, cases, checklijsten én analyses van voorbespeelde Video’s en DVD’s. De training wordt afgesloten met een OR-werkplan. Een training kan bestaan uit 3 of 5 of 8 aaneengesloten dagdelen. Elk dagdeel bestaat uit minimaal 2,5 uur.

     Dag 1          Bestaat uit 3 dagdelen, die als volgt zijn ingedeeld:

     Dagdeel 1

     09.00 uur    Aankomst met koffie

     09:30 uur    Trainingsopening, programmatoelichting, kennismaking

     10.00 uur     Thema

     12.00 uur    Lunch

     Dagdeel 2

     12.45 uur    Thema

     16.00 uur    Pauze

     Dagdeel 3

     16.30 uur    Thema

     19.00 uur    Evaluatie en einde eerste trainingsdag. Aansluitend het diner

     Dag 2          In geval van een 2-daagse training, een vervolg:

     Dagdeel 4

     09.00 uur     Terugblik op de vorige trainingsdag

     09.15 uur    Thema

     12.00 uur    Lunch

     Dagdeel 5

     12.45 uur    Thema / werkplan

     15.30 uur    Evaluatie

     16.00 uur    Afronding en afscheid

     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Deze opleidingen worden u aangeboden in samenwerking met Springest

     Zoek binnen opleidingen


     Opleidingen


     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets