Bezig met laden...

     X

     Opleidingen - Masterclass Kwaliteitsmanagement.* bij CAI opleidingen

     Masterclass Kwaliteitsmanagement.*     • InstituutCAI opleidingen
     • NiveauPost-HBO
     • SoortKlassikaal
     • Totale lesduur4 dagen
     • Kosten€1.395 excl. BTW
     • Max deelnemers8

     Gratis brochure

     Deze masterclass Kwaliteitsmanagement is een praktijkgerichte versie van de masterclass uit het Master of Science ICT & Business programma van Universiteit Leiden, zoals die geruime tijd door CAI is uitgevoerd. 

     De masterclass gaat in op kwaliteitsmanagement in de breedste zin. Diverse modellen (onder ander het INK-kwaliteitsmodel) komen aan de orde. Het uitvoeren van kwaliteitsaudits (gebiedsafbakening, root-cause-analyse om audit punten te vinden, maken auditplan, toepassen audit technieken, audit-verwachtingen- en audit-bevindingenbeheer, etc.), het opstellen van een kwaliteitsplan, het opsporen van kwaliteitsattributen bij bedrijfsprocessen en werkinstructies en validatie van applicaties of andere producten komt aan de orde.

     Bij deze masterclass zijn er voorwaarden!

     • De deelnemer heeft zelf al enige kennis over kwaliteitsmanagement en organisatiekunde.
     • De deelnemer weet wat kwaliteit is en kent de diverse dimensies van kwaliteit zoals productkwaliteit, proceskwaliteit, user kwaliteitsverwachting, etc.
     • Uitvoering is in kleine groepjes vanaf 2 tot 6 deelnemers. Het kan zijn dat je de enige bent, er is dan een startgarantie mogelijkheid om dan toch te kunnen starten in overleg met de docent.
     • De begeleiding is deels 1-op-1 met docent omdat elke opdracht anders is en er wellicht geheimhouding geldt. 

     Examen
     Deze masterclass heeft als examenonderdelen:

     1. Praktijkopdracht (bijvoorbeeld een kwaliteitsplan)
     2. Presentatie over de opdracht, gericht op het management
     3. Mondelinge verdediging van de opdracht
     4. Zelfreflectie

     Na positieve beoordeling van de assessment ontvang van The Business & IT Exam Association (bitexa) het Master Certificate in Applying Quality Management. Dit certificaat vertegenwoordigt 16 studiepunten (ECTS).

     Niveau & voorkennis 
     Het is post hbo-niveau masterclass, minimaal hbo-denkniveau wordt verwacht.

     Uitvoering
      
     3 dagen + 0,5 examenbeoordeling + begeleiding, gemiddeld eens per 2 a 3 weken een sessie (dag of dagdeel), definitieve doorloop en rooster wordt in overleg bepaald tijdens 1e bijeenkomst. 

     Doelgroep
     Voor degene die kwaliteit en kwaliteitszorg willen begrijpen en toepassingen om kwaliteit te verbeteren zoals medewerkers kwaliteitszorg, quality controlers, auditors, etc. 

     Investering training
     Zie kostenspecificaties. Let op, bijkomende materiaalkosten.

     Literatuur
     Handleiding positiebepaling INK
     Kwaliteitsmanagement (Emmerink)
     Diverse artikelen en ebooks 

     Inhoud en doelstelling

     De deelnemer kennis en vaardigheden bij brengen om zelfstandig een kwaliteitsanalyse uit te voeren en ambities van het management/opdrachtgever te vertalen naar een kwaliteitsplan (synthese) dat aansluit op de behoefte (evaluatie). De primaire focus bij deze masterclass ligt op ‘getting things done’.

     De uitvoering van deze masterclass is voor een belangrijk deel vraag-gestuurd. Afhankelijk van de behoeften van de deelnemers en de relevantie voor de specifieke casuïstiek binnen de organisatie waar de deelnemers werken kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

     • Strategie en tactiek vertalen naar de werkvloer
     • Managementrollen voor de kwaliteitsfunctionaris en kwaliteitsmanager
     • Uitvoeren kwaliteitsmanagement cyclus (plannen, uitvoeren, corrigeren en bijstellen)
     • Contingentie theorie
     • Begrijpen welke fasen organisaties doorlopen
     • Organisatietypologie en organisatieontwerp
     • Coördinatiemechanismen
     • Managementtheorieën
     • Communicatieanalyse
     • Analyse van routing en lay-out
     • Arbeidsdeling
     • Technieken voor het verzamelen van gegevens
     • Rapportage- en adviesvaardigheden
     • Lean management
     • Supply Chain Management (SCM)
     • Stakeholderanalyse
     • Business Context Diagram
     • Business Balanced Scorecard
     • Key Performance Indicators (KPIs) definiëren en monitoren
     • Kritische Succes Factoren (CSFs)
     • Business Process Redesign (BPR)
     • Business Process Management (BPM)
     • Procesmodellering met BPMN (Business Process Management Notation)
     • Procesverbetering
     • SixSigma
     • Benchmarking
     • Proces Maturity Model      
     • Business Scenario’s
     • Prototyping & Simulation inzetten ten bate van quality improvement,
     • Nut is van certificering en accreditatie
     • Interne en externe audits monitoren
     • Psychologie bij organisatieverandering
     • Dynamiek bij groepsprocessen
     • Macht en politiek
     • Organisatiecultuur
     • Psychologiemodellen
     • Hoe zonder macht invloed uit te oefenen
     • Relatie tussen leiderschap en cultuur
     • Relatie tussen leiderschap en kwaliteitsmanagement
     • Diverse vormen van leiderschap
     • Welke leiderschapstijl te gebruiken bij verandering
     • Relatie tussen cultuur en kwaliteitsmanagement aangeven
     • Organisatieverbetering
     • Leiderschapsstijlen die een kwaliteitsmanager kan hanteren
     • Criteria bij professionalisme, houding en gedrag

     De globale rode draad van de masterclass (voor zover relevant in relatie tot de casuïstiek binnen de organisatie waar de deelnemers werken):

     Kwaliteitszorg:
     Definities van kwaliteit
     Belang kwaliteit voor organisaties
     Integrale kwaliteitszorg
     Viewpoints op quality assurance


     Kwaliteitssystemen:
     Nut van certificering
     ISO
     kwaliteit in zorginstellingen
     HACCP – analyselijst kritische controlepunten
     ISO 22000
     Retail Certificate
     International Food Standard
     General Food Law (EU)
     Good Manufacturing Practices
     Integrale ketenbeheersing
     Data Quality Management

     Het INK-managementmodel
     Vijf verschillende fasen
     Tien aandachtsvelden: vijf organisatiegebieden, vier resultaatgebieden
     Verbeteren en vernieuwen
     Veranderscan
     Positie bepalen


     Procesmanagement
     Organisatie van processen
     Opstellen van procedures
     De essentie van een kwaliteitshandboek


     Lean manufacturing en Six Sigma
     Toyota Production System
     Lean Manufacturing (doelstellingen, tegengaan verspilling, value stream mapping)
     Six Sigma (wat is het, de ontwikkeling ervan, principes, opleiden medewerkers tot belts)
     Combinatie Lean Six Sigma in de praktijk

      

     Toepassing analysemodellen bij kwaliteitsverbetering
     Define-instrumenten
     Measure-instrumenten
     Analyse-instrumenten
     Improve-instrumenten
     Control-instrumenten


     Kwaliteitszorg in de dienstverlening
     Vormen van dienstverlening
     Kwaliteit in de ICT
     Perceived Service Quality
     Te vermijden fouten in de dienstverlening
     Gap-model
     Service Profit Chain

     Optioneel: KAM (combinatie kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en milieuzorg)

     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Deze opleidingen worden u aangeboden in samenwerking met Springest

     Zoek binnen opleidingen


     Opleidingen


     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets