Bezig met laden...

     X

     Gevonden vragen voor "conflictmanagement" RSS

     1. Op welke manier kan een organisatie conflictmanagement invoeren?

     ...middelen als interviews, enquête, documentanalyse; ontwerp: op basis van resultaten assessment ontwikkelen van systeem voor conflictmanagement, toegesneden op de organisatie (inclusief productie van handleiding); implementatie via training van... verder

     2. Op welke manier kan een organisatie conflictmanagement invoeren?

     ...interviews, enquête, documentanalyse; ontwerp: op basis van resultaten assessment ontwikkelen van systeem voor conflictmanagement, toegesneden op de organisatie (inclusief productie van handleiding); implementatie via training van... verder

     3. Wat is de relatie tussen onderhandelen en conflictmanagement?

     ...wordt door de (scheids)rechter. De uitkomst is dat één partij wint en de ander verliest. Deze manier van conflictmanagement is dus zelden bevredigend. Er wordt in de praktijk dan ook dan gezocht naar schikking, wat de nodige... verder

     4. Wat is de relatie tussen onderhandelen en conflictmanagement?

     ...wordt door de (scheids)rechter. De uitkomst is dat één partij wint en de ander verliest. Deze manier van conflictmanagement is dus zelden bevredigend. Er wordt in de praktijk dan ook dan gezocht naar schikking, wat de nodige... verder

     5. Waarom hoort conflictmanagement tot kwaliteitsbeleid?

     Goed ondernemerschap betekent dat een conflict pas wordt overgegeven aan een gerechtelijke beslissing (en daarvan afhankelijk wordt gemaakt) als er binnen het bedrijf alle mogelijke middelen zijn ingezet om het eerst zelf op te lossen, ook al wordt daar... verder

     6. Welke rol speelt onderhandeling in conflictmanagement?

     Onderhandelen staat als bemiddelingstechniek op zichzelf en maakt tegelijkertijd deel uit van bij alle ADR methodieken. Onderhandelen als proces van behoeftebevrediging via uitruil, overeenkomst of compromis hoort tot de menselijke natuur en vindt elke... verder

     7. Welke vormen van conflictmanagement bestaan er?

     Conflictmanagment kent drie hoofdvormen: onderhandeling gerechtelijke behandeling, al dan niet in combinatie met bemiddeling bemiddeling Daarnaast zijn mengvormen die als maatwerk voor bepaalde situatie op binnen bepaalde... verder

     8. Welke directe economische effecten zijn er van alternatieve methoden van conflictmanagement te verwachten?

     Effecten als tijd- en kostenbesparing zullen aanspreken, maar vooral ook de vertrouwelijke behandeling en het feit dat door de partijen maximale controle wordt uitgeoefend op zowel proces als resultaat. Bovendien blijkt dat het aantal mediations waarvan... verder

     9. Welk belang heeft de overheid bij de toename van conflictmanagement via ADR?

     In langdurige en veelomvattende relaties kan een conflict werken als een splijtzwam. Vooral door vroegtijdige toepassing van bijvoorbeeld mediation kan de relatie gemakkelijker in stand blijven, dan wel waardig worden afgesloten. Ook leert de praktijk... verder

     10. Bestaat er een mediation-organisatie, specifiek gericht op het bedrijfsleven?

     ACB Foundation is een not-for-profit organisatie die bedrijven informeert en adviseert over conflictmanagement en de toepassing van mediation. ACB is door VNO-NCW aangewezen als mediation organisatie voor ondernemend Nederland. verder

     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Opleidingen


     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets