Gratis toegangHome Vakgebieden Strategie & Bestuur (Re)organiseren Structuur in het primair proces

Structuur in het primair proces

29. Wat is het primaire proces en waarom begint ontwerp daar?

Het primaire proces omvat alle activiteiten nodig om de bestaande producten en diensten te blijven voortbrengen. De wijze waarop men de taken hiervoor verdeelt is bepalend voor de besturingslast. Groepeer dezelfde soorten werk in afdelingen en alle... verder

Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Auteurs

  • dr. ir. Hans Lekkerkerk Hans Lekkerkerk is sinds september 1997 als senior docent bedrijfskunde werkzaam bij de sectie Bedrijfskunde van de Faculteit der Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij doceert de vakken innovatiemanagement, organisatieontwerp en operations management en heeft inmiddels ruim tachtig...
  • Vraag het de expert

Q&A overzicht

Uw eigen boek of proefschrift online uitgeven?

U wilt uw eigen boek, rapport, whitepaper, presentatie, proefschrift, scriptie of lezing graag online publiceren? En tegen lage kosten? MEDEM Publishing doet dat graag voor u.


Lees verder
©2019 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.