Gratis toegangHome Vakgebieden Strategie & Bestuur Innovatie organiseren FUNCTIE INNOVEREN-I1 nader toegelicht

FUNCTIE INNOVEREN-I1 nader toegelicht

151. Welke soorten innovatieprojecten zijn er?

Wetenschappers maken onderscheid naar het soort innovatie te weten: product/dienst-combinaties, voortbrengingsproces/supply chain en sociale/organisatorische innovatie. Maar: in elk project zijn al deze drie soorten meestal wel van toepassing, hoe een... verder

Gratis toegangHeeft u al een account? Log dan hier in.

Auteurs

  • dr. ir. Hans Lekkerkerk Hans Lekkerkerk is sinds september 1997 als senior docent bedrijfskunde werkzaam bij de sectie Bedrijfskunde van de Faculteit der Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij doceert de vakken innovatiemanagement, organisatieontwerp en operations management en heeft inmiddels ruim tachtig...
  • Vraag het de expert

Q&A overzicht

Uw eigen boek of proefschrift online uitgeven?

U wilt uw eigen boek, rapport, whitepaper, presentatie, proefschrift, scriptie of lezing graag online publiceren? En tegen lage kosten? MEDEM Publishing doet dat graag voor u.


Lees verder
©2019 - The Question Library
De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.